Btw teruggave

Hoe vorder ik de BTW zonnepanelen terug? Volg het volgende stappenplan. In 4 stappen heeft u het zelf geregeld.

Sinds 20 juni 2013 kunt u als particulier BTW terug ontvangen van uw investering in zonnepanelen. Het gaat hierbij om 21% BTW over het materiaal en installatiekosten.  U mag namelijk gezien worden als ondernemer. Dit betekent dat u de BTW over de investering mag terugvragen, maar BTW moet betalen over de opgewekte stroom. Echter, de BTW over de opgewekte stroom is een heel laag bedrag zodat u hiermee onder de kleineondernemersregeling valt. Deze BTW hoeft u in de opvolgende jaren niet te betalen, mits u zich schriftelijk afmeld bij de belastingdienst omdat u in die kleineondernemingsregeling valt. Eenvoorbeeldbrief voor afmelding bij de belastingdienst vindt u verderop in ons stappenplan

 

Stap 1:  Vul het formulier ‘Opgaaf startende ondernemer’ van de belastingdienst in.

Dit formulier is gemakelijk in te vullen aan de hand van onderstaande antwoorden:

 

2: Rechtsvorm = eenmanszaak

3: Vul de gevraagde gegevens in

4: Overslaan

5a: Ja

6a: 1

6b: Opwekken van stroom via zonnepanelen.

Geleverd wordt aan:

Naam van uw energiebedrijf

Straatnaam

Postcode  Woonplaats

7a: Geef aan wat uw andere inkomsten zijn, meestal uw salaris (dus loon)

7b: 0

7c: -5000 (indien u voor 5.000 ex BTW aan zonnepanelen heeft aangeschaft, vergeet niet het min-teken)

7d: Uw bruto jaarsalaris. Het betreft een schatting, dus het hoeft niet exact te zijn

8a: 500 (indien er 2500 kWh wordt opgewekt waarvoor u een vergoeding krijgt van 0,20 ex BTW per kWh)

8b: 5000 (indien u voor 5.000 ex BTW aan zonnepanelen heeft aangeschaft)

8c: Nee

8d: Bedrijfsadres

9: Nee

10: Leeg laten

 

Stap 2: Ontvangst bevestiging van de belastingdienst

Binnen ongeveer 5 werkdagen ontvangt u van de belastingdienst een bericht dat u als ondernemer bent aangemerkt. Een aantal dagen later ontvangt u van de belastingdienst de gebruikersnaam en toegangscode om uw aangifte van BTW te verzorgen.

 

Stap 3: Aangifte doen van BTW

Met de gebruikersnaam en toegangscode kunt u nu aangifte doen van omzetbelasting. Hiermee vordert u de BTW op uw investering terug. In sommige gevallen ontvangt u van de belastingdienst een aangifteformulier waarna u de aangifte schriftelijk doet. U moet in het jaar van de aanschaf van de zonnepanelen wel BTW gaan betalen over de opgewekte stroom, maar dat is bijna een te verwaarlozen bedrag. De belastingdienst heeft hiervoor zogenaamde forfaits opgesteld zodat u niet hoeft te berekenen hoeveel kWh u precies heeft opgewekt en hoeveel BTW het hier betreft:

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar Forfait
0 – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100

Stel u heeft een installatie van 2500 WP waarvoor u € 5.000 excl BTW heeft betaald. Dan dient u per jaar € 60,- af te dragen aan BTW over de opgewekte stroom, ongeacht het moment dat u de zonnepanelen heeft aangeschaft: het forfait voorziet niet in een tijdsgelange toerekening. Dat betekent dat u het forfait voor een jaar toepast ongeacht het moment waarop u de panelen aanschaft en ook direct in zijn geheel verwerkt op de eerste aangifte als verschuldigde belasting. De rest van dat jaar kunt u dan een nihil aangifte indienen.

Maar U krijgt de BTW terug over uw investering.

Uw aangifte ziet er in het eerste kwartaal als volgt uit:

 

 

 

 

Gemakshalve is er van uitgaan dat u € 1.050,- aan BTW heeft betaald, zijnde 21% van € 5.000,-.

Bij de aangifte hoeft u alleen de werkelijk betaalde BTW in te vullen in het veld Voorbelasting. Het BTW-bedrag staat vermeld op de factuur die u van uw leverancier heeft ontvangen. Let op: u dient een officieel factuur te hebben, de orderbevestiging is niet voldoende, ook al staat daar de BTW op vermeld. Het bedrag van € 286 onder 1a wordt berekend door  (€ 60 / 21) * 100, waarbij 21 staat voor ‘21% BTW’.

Voor de overige 3 kwartalen die in hetzelfde jaar volgen dient u de volgende aangifte te doen:

 

 

 

Stap 4: Vraag ontheffing BTW zonnepanelen aan voor de opvolgende jaren

Omdat u voor de opvolgende jaren onder de kleineondernemersregeling valt, kunt u ontheffing aanvragen voor de aangifte van BTW. Dan heeft u verder geen omkijken meer naar de aangiftes.

Stuur hiervoor een brief naar de belastingdienst ruim voordat het nieuwe jaar ingaat. Gebruik bijvoorbeeld de volgende tekst:

 

LS,

U heeft mij aangemerkt als ondernemer omdat ik met zonnepanelen stroom lever aan het electriciteitsnet. De BTW die ik hiervoor vanaf 1 januari a.s. dien af te dragen is lager dan 1.345,- waardoor ik onder de kleineondernemersregeling val.

Hierbij vraag ik u ontheffing aan voor de aangifte van omzetbelasting per 1 januari 2015 (of 2016 etc). Graag ontvang ik hier een bevestiging van.

Met vriendelijke groet,

Naam, BTW-nummer, adres, Telefoon

 

Deze brief kunt u ook meteen verzenden, tegelijk met het formulier uit stap 1. Dat spaart u weer een postzegel. U kunt deze stappen ook uitbesteden, maar het is eenvoudig zelf te doen. Veel succes met de teruggaaf BTW zonnepanelen.

 

ZZP-ers en BTW teruggave

Bent u al zelfstandige (ZZP-er) en heeft u een dusdanige omzet dat u niet meer onder de kleineondernemersregeling valt, dan kunt u de BTW op uw investering niet terugvorderen. De aangifte zou dan immers via uw reguliere aangifte van omzetbelasting moeten plaatsvinden. Wellicht zijn er mogelijkheden door de aangifte door uw partner (medewoner) laten plaatsvinden. Voorwaarde is dat de energierekening dan ook op de naam van de partner moet staan.